|Hibe Duyuruları |Türk Ulusal Ajansı İhaleleri|

.:::::::H A B E R L E R:::::::.
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI BİRİNCİ TOPLANTISI YAPILDI

İlimiz Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun 2013 yılı birinci toplantısı  04 Mart 2013 Pazartesi Günü saat 14:00 ’de Zonguldak Valiliği Toplantı Salonunda yapılmıştır.

04 Mart 2013
 
ZONGULDAK PROJESİNİ HAZIRLIYOR

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Zonguldak İli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin proje hazırlamasına destek sağlamak amacıyla sunduğumuz “Zonguldak Projesini Hazırlıyor”  eğitim projesi kabul edilmiştir.
“Zonguldak Projesini Hazırlıyor” eğitim projesi kapsamında 30 personele 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezinde Proje Döngüsü Eğitim Semineri düzenlenecektir. Etkinliğin açılış oturumunu İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Fethi ÖZDEMİR Başkanlığında yapılmıştır.

11 Şubat 2013
 
DERNEKLER DAİRESİ PROJE DESTEĞİ

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır.

İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin desteklenen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne göre hazırlamaları ve Mayıs dönemi için en geç 1 Nisan 2013 , Eylül Dönemi için 2 Nisan – 1 Ağustos 2013 tarihleri arasında dernek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Dernekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir.

01 Şubat 2013
 
2013 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI - 1.Çağrı Dönemi‏

Gençlik ve Spor Bakanlığı  tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı hazırlanarak proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Programın detayları http://www.gsb.gov.tr/site/projedestegi.aspx?content=45&t=i internet adresindedir.

01 Şubat 2013
 
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI REVİZE EDİLDİ

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2013 Yılı KOBİ Mali Destek Programının nihai bütçesi 4.000.000 TL' den 5.000.000 TL ' ye ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının nihai bütçesi ise 4.500.000 TL' den 7.500.000 TL' ye çıkarılmıştır.

KOBİ Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının son başvuru tarihleri revize edilerek her iki Mali Destek Programı içinde son başvuru tarihi 27 Şubat 2013 Çarşamba Saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

24 OCAK 2013
 

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ AVRUPAYI BİRLEŞTİRME PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI

 

Diplomatik Değerler ve Etki Fonu (DIV) Avrupa’yı Birleştirme (RE) Programı güvenli komşuluk bölgesinde etkin ve küresel anlamda rekabetçi bir AB oluşturma vizyonunu eyleme geçirmekte İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na (FCO) yardımcı olmaktadır. Bu fon kapsamında, AB genişleme sürecine destek verilmekte ve ortak ülkelere AB’ye katılım yolunda gerekli olan reformları uygulamaları için yardım edilmektedir. 2013/14 Yılı Öncelikli Amaçları ve Göstergeleri:Amaç A: Şeffaflığın ve iyi yönetişimin arttırılmasıAmaç B: Adalet sektöründeki reformların güçlendirilmesi ve insan haklarının desteklenmesiProjelerin bütçesi en az £ 20.000 olmalıdır.Son başvuru tarihi 25 Ocak 2013’tür. 

Detaylı bilgi için:

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=48444&l=1        

http://ukinturkey.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-turkey/projects/re-uniting-europe/

 

14 Ocak 2013
 

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI DESTEK PROGRAMI (ICT-PSP) 2013 TEKLİF ÇAĞRISI

 

Avrupa Komisyonu tarafından Bilgi İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT-PSP) 2013 İş Programı Teklif Çağrısı duyuruldu.Ülkemizdeki koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ICT Programı, katılımcı ülkelerde kamu sektörünün, başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının ve vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını yaygınlaştırarak yenilikçilik ve rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 2007-2013 bütçesi yaklaşık 730 Milyon Avro olan Programı ile ilgili ayrıntıları Avrupa Birliği Bakanlığının http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48384&l=1 adresinden öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2013
 
SABANCI VAKFI 2013 YILI TOPLUMSAL GELİŞME HİBE PROGRAMI
Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini, Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) kapsamında desteklemektedir. 2013 Toplumsal Gelişme Hibe Programı başvuruları, 4 Ocak 2013 tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanacaktır.Proje başına en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL hibe ile desteklenecektir.Başvurular için son tarih 22 Şubat 2013 17:00 olarak  belirlenmiştir. Başvuru süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir. Ayrıntıları http://www.sabancivakfi.org sayfasından öğrenebilirsiniz.
14 OCAK 2013
 
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU-III HİBE PROGRAMI ORTAK ARAMA ve EŞLEŞTİRME ARACI

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulaması tamamlanan Sivil Toplum Diyaloğu programlarının üçüncü ayağı niteliğindeki "AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi-III” hibe programı 2013 yılı itibarıyla hayata geçirilecektir.

“Sivil Toplum Diyaloğu III” hibe programı kapsamında Siyasi Kriterler ve Medya alanlarında geliştirilecek projelere toplam 9 milyon Avro hibe desteği verilecektir.

14 OCAK 2013
 
GENÇLİK PROGRAMI 2013 YILI KILAVUZU YAYINLANDI

Gençlik Programı 2013 Yılı Program Kılavuzu (Türkçe) Ulusal Ajans'ın http://www.ua.gov.tr/programlar/gençlik-programı internet sitesinde yayınlanmıştır.

Gençlik Programında sürekli olarak her yıl 3 başvuru dönemi bulunmaktadır. Son başvuru tarihleri 1 Şubat, 1 Mayıs,ve 1 Ekim’dir.

09 OCAK 2013
 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME VAKIF FONU DUYURUSU

 

Birleşmiş Milletler (BM) Vakıf Fonu, uluslararası alanda kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin her türünü durdurmak için kurulmuş bir fondur. 2013 için yayımlanan BM Vakıf Fonu'na yerel ve ulusal düzeydeki hükümet organları, sivil toplum kuruluşları ve sivil ağlar, ulusal ve yerel kamu kurumları ve/veya araştırma kuruluşları başvurabilirler.Son başvuru tarihi 21 Ocak 2013'tür.

04 Ocak 2013
 

SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı) "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu"  çerçevesindeki hibe programı yayınlamıştır. Adı geçen hibe programına potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek ve eğitim vermek amacı ile 03 Ocak 2013 ile 15 Ocak 2013 tarihleri arasında ekte belirtilen adres ve tarihlerde eğitim-bilgilendirme günleri düzenlenmektedir.   

28 Aralık 2012
 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE AVRUPA FIRSATLARI ANLATILDI

26 Aralık 2012 tarihinde  Zonguldak Valiliği Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Eurodesk Temas Noktası YAP Zonguldak Derneği ve Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ nün işbirliği ile ”Gençler İçin Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

 

26 ARALIK 2012
 
JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP) 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI
 

Japonya Devleti tarafından Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” aracılığıyla 1989 yılından beri gelişmekte olan ülkelerde yürütülen “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” 2013 Yılı Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. Programın amacı, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz en fazla 100.000 USD (KDV hariç) tutarında mali yardım sunmaktır. Proje kapsamında desteklenen bütçe kalemleri ; Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme teminidir. Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin başvurabileceği program toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerdir.

25 Aralık 2012
 
AB OFİSİ PERSONELİNE HAYATBOYU ÖĞRENME VE GENÇLİK PROGRAMLARI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Valiliğimiz Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi; ilimizde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından azami seviyede faydalanılması, farklı programların tanıtılması ve insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 28 Kasım 2012 Çarşamba Günü Valiliğimiz Toplantı Salonunda kamu kurumlarının Avrupa Birliği ofisleri personeline bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

28 Kasım 2012
 
HAYATBOYU ÖĞRENME ve GENÇLİK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Avrupa Birliği Bakanlığı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) ile Valiliğimiz AB Koordinasyon Merkezi işbirliğinde; İlimizin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından azami seviyede yararlanması, farklı programların tanımlanması ve insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 26 Kasım 2012 Pazartesi Günü Dedeman Otelde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

26 Kasım 2012
 
AB İLERLEME RAPORU MESAJ METNİ
 

Avrupa Birliği’ne adaylık sürecimiz üyelik için gerekli olan siyasi ve ekonomik kriterlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, 35 fasıl başlığı altında toplanan AB müktesebatının da ülkemize entegrasyonuyla ilintilidir. Söz konusu fasıl başlıkları altında ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve her yıl hazırlanan ilerleme raporları çerçevesinde bu değerlendirmeler Avrupa Konseyine sunulmaktadır. Komisyon tarafından ayrıca, adaylık sürecindeki tüm ülkeler için hazırlanan ilerleme raporları ışığı altında Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinde izleyebileceği stratejileri içeren bir strateji belgesi de Konseye iletilmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “2012 Yılı İlerleme Raporu”nun Türkçesi ve Genişleme Stratejisi Belgesi’nin Türkiye ile ilgili bölümleri Avrupa Birliği Bakanlığımızın internet sitesi aracılığıyla yayımlanmıştır.

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=48177&l=1 
Rapora ilişkin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış tarafından yapılan açıklamanın tamamını Avrupa Birliği Bakanlığımızın internet sitesinden takip etmeniz mümkündür.
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=48176&l=1

17 Eylül 2012
 
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2012 YILI İKİNCİ TOPLANTISI YAPILDI

İlimiz Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun 2012 yılı ikinci toplantısı  16 Ekim 2012 Salı Günü saat 16:00’da Zonguldak Öğretmenevinde yapılmıştır.

17 Eylül 2012
 
EYLEM 4.1 GENÇLİK ALANINDA AVRUPA DÜZEYİNDE AKTİF KURUMLAR İÇİN DESTEK
 

Avrupa Eğitim, Görsel, İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Gençlik Programı Eylem 4.1 "Gençlik Alanında Avrupa Düzeyinde Aktif Kurumlar İçin Destek" proje teklif çağrısı duyurulmuştur. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2012' dir.

2 Ekim 2012
 
7.ÇERÇEVE PROGRAMI İSTATİSTİKLERİ

Bilim, teknoloji ve yenilik alanında Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’yla bütünleşmesini hedefleyen Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı’nda (7.ÇP), Türkiye Araştırma Alanı ile ilgili 1 Ocak 2007 ve 30 Haziran 2012 tarihlerine ilişkin istatistikleri ve 7.ÇP’yle ilgili temel bilgileri içeren ara değerlendirme raporu, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) tarafından yayımlanmıştır. 

Söz konusu dokümana TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

20 Eylül 2012
 
HAYATBOYU ÖĞRENME ve GENÇLİK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İlimizde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından azami seviyede faydalanılması, farklı programların tanımlanması ve insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi için 26 Kasım 2012 Pazartesi Günü Dedeman Otel’ de Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarını içeren bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir.

11 Eylül 2012 Salı
 

ÖZÜRLÜLERİN TOPLUMSAL ENTEGRASYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI TOPLANTISI

 

Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi (IPA-I) Projesi Hibe Bileşeni Bölgesel Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 6 Temmuz 2012 Cuma Günü 14:30’ da İlimiz Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonunda gerçekleşti.

6 Temmuz 2012 Cuma  14:30
 

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI

9 Mayıs Avrupa Günü, AB Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde ve AB Türkiye Delegasyonunun da katılımı ile Ankara Gençlik Parkında düzenlenen şenliklerle kutlandı. Programın açılışına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean Maurice Ripert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kamil Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, çok sayıda bürokrat ve başkentli katıldı.

11 Mayıs 2012 Cuma  14:00
 

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2012 YILI İLK TOPLANTISI YAPILDI.

İlimiz Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun 2012 yılı ilk toplantısı  11 Nisan 2012 Çarşamba günü saat 14:00’da Valilik Toplantı Salonunda yapılmıştır.

17 Nisan 2012 Salı  10:00
 

2011 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN FAALİYET RAPORU OLUŞTURULDU

İlimiz genelinde 2011 yılı ikinci altı aylık dönemde Avrupa Birliği ile ilgili yapılan toplantılar, verilen eğitim ve seminerler ile hazırlanan projelere ilişkin bilgiler derlenmiş olup Avrupa Birliği Bakanlığına sunulmak üzere  2011 yılı ikinci altı aylık faaliyet raporu oluşturulmuştur.

23 Mart 2012 Cuma  16:00
 

 

 

Zonguldak İlimize geldiğinde  söylediği M.Kemal Atatürk'ün veciz sözü- Zonguldak Türkiye'nin İlk Vilayeti olmuştur.

Zonguldak Valiliği Amblemi____ Anasayfa | Hakkımızda | İletişim ____

Zonguldak AB Koordinasyon Merkezi, Zonguldakab, Zonguldakab.gov.tr